Архив на категория: Ретроспекция

Тук използваме възможността да ви информираме за всички завършени проекти и изпълнени задачи.

Сподели любима книга със съучениците си

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Приключи нашата кампания „Сподели любима книга със съучениците си“. Кампанията бе повече от успешна – събрахме общо 38 книги, като 8 от тях са дарени от Миа Пашалиева от I „А“ клас, 12 книги са дарени от различни ученици от I „Г“ клас, 4 книги са дарени от ученици от IV „Б“ клас, а останалите са дарени анонимно.

Част от децата в лятната занималня с дарените книги.

Благодарим на всички, които се включиха в кампанията, включително на тези, които не са надписали дарените книги.

Има още

Писмо относно нуждата от изграждане и обновление на тротоарна настилка около 163 ОУ

Уважаеми родители,

Миналата седмица господин Георги Христов, Председател на УС на УН към 163 ОУ, изпрати официално писмо до господин Ивайло Цеков, Кмет на район „Искър“, с копие до Директор Катя Дойнова, относно нуждата от изграждане и обновление на съществуващата тротоарна настилка, обграждаща 163 ОУ „Черноризец Храбър“.

Има още

Кореспонденция относно план за регулация на терените, източно от 163 ОУ

Уважаеми родители,

На 09.04.2022 г. в електронната поща на УН пристигна писмо от господин Георги Стоянов. С писмото си, което бе относно изработване на план за регулация на терените, намиращи се източно от 163 ОУ, господин Стоянов се обръща към УН с молба за становище по въпроса.

Има още

Писмо относно разхождането на кучета в училищния двор

Уважаеми родители,

Миналата седмица господин Георги Христов, Председател на УС на УН към 163 ОУ, изпрати официално писмо до господин Ивайло Цеков, Кмет на район „Искър“, Столичен инспекторат към район „Искър“ и госпожа Даниела Цветкова, Началник отдел „Управление на общинска собственост и търговска дейност“ към СО – район „Искър“, с копие до Директор Катя Дойнова, относно използването на двора на училището и на площите, разположени в непосредствена близост до училището, за разхождане на кучета.

Има още

Казус със сайта на Училищното настоятелство към 163 ОУ

Уважаеми родители,

По повод възникнал казус със сайта на Училищното настоятелство, който е поддомейн на училищния, а именно – обсъждане на неговото премахване, като „пречка“ при изграждането на нов сайт на 163 ОУ, господин Георги Христов, Председател на УС на УН към 163 ОУ, изпрати официално писмо до Директор Катя Дойнова.

Поместваме пълния текст на писмото:

До г-жа Катя Дойнова,
Директор на 163. ОУ „Черноризец Храбър“

Относно: Сайта на родителското настоятелство към 163. ОУ – https://un.163ou.org/

Уведомление

Уважаема г-жо Дойнова,

Днес разбрах, че на 17.12.2021 г. сте подписала договор за изграждане на нов сайт на 163. ОУ на домейна https://163ou.org/ с фирма „Алфа Бест“ ЕООД чрез търговския представител и родител на ученик в I „Б“ клас г-жа Десислава Евстатиева. Това, по принцип, е чудесна новина, защото самият сайт е на над 20 години и не се индексира от търсачките.

През 2014 година, поради нужда родителите – чрез Училищното настоятелство – да се информират за живота в училището, направихме сайт, който Вие се съгласихте да се хоства в Суперхостинг при основния ви сайт, но в отделен поддомейн. Домейнтът му е http://un.163ou.org/. Самият сайт е изработен на платформата WORDPRESS и е финансиран от нас. За последните 8 години освен много информация за родителите, дадохме гластност на хубави неща, които свършихме и финансирахме – има над 150 публикации заедно с външните линкове, мета думите и описанията към всяка статия. Сайтът се индексира на 1-во място при търсене в Гугъл на 163 Основно училище.

След разговор с Вас и след това с представителката (майка на ученик в 1-ви клас) на „Алфа Бест“ ЕООД (https://alfahosting.bg/) – страна по договора с училището, разбрах, че искате да си купим нов домейн, нов хостинг и да си прехвърлим сайта, за да не пречи на индексацията на новия сайт на училището и че ще го загубим, ако не го направим.

Искам да Ви уведомя за следните важни причини, поради които смятам, че това не следва да се случва:

1. За бъдещето на 163. ОУ е правилно и важно двата сайта да са заедно. По този начин историята на 25 години настоятелство и 30 години 163. ОУ ще бъдат запазени с архива си и няма да зависят от това дали следващият председател (аз имам още 11 месеца мандат) си е платил хостинга. А сайтът на Настоятелството е особено важен за родителите, тъй като полагаме много усилия да го поддържаме максимално полезен и информативен.
2. Говорих с поддръжката на „Суперхостинг“ ООД (https://www.superhosting.bg/) – ползваният пакет хостинг позволява двата сайта да останат заедно без това да променя цената или пък да пречи на пускането на нов сайт на основния домейн на училището.
3. Ако нямате възможност да плащате разходите за споделения хостинг на сайта на Настоятелството, находящ се в „Суперхостинг“ ООД (https://www.superhosting.bg/), ние ще поемем разноските. Но това ще е за сметка на финансиране, което иначе бихме могли да отделим за училището.
4. Ние сме Родителско настоятелство КЪМ 163. ОУ – неадекватно е да се състезават сайтовете на училището и настоятелството при търсене в „Гугъл“.
5. Считам, че средствата, които ще бъдат похарчени за нов сайт могат да бъдат отделени за много по-приоритетни нужди на училището като например Амфитеатъра, материалната база на училището. Проведената подписка за саниране на училището красноречиво показва нуждата от подобен тип подобрения според мнението на родителите.
6. Предложението на „Алфа Бест“ ЕООД не отчита никоя от горепосочените причини. Вероятно това просто е по-лесният начин да изкарат новия сайт на 1-во място.
7. Редно е да бъде чут гласът на всички родителите (а не на отделен родител, какъвто в случая е г-жа Десислава Евстатиева) при определяне на това, кое е истински нужно за училището.

Предвид всичко горепосочено настоявам да ми бъде предоставена възможност да се запозная с подписания договор между училището и „Алфа Бест“ ЕООД и евентуално за среща с Вас и представителката на „Алфа Бест“ ЕООД, с цел да заедно да намерим решение в най-добрия интерес на училището, учениците и родителите.

 

23.2.2022 г.

Георги Христов,
Председател на УС на УН към 163. ОУ

 

Писмото може да бъде изтеглено от следния линк:

Писмо от господин Георги Христов до Директора на 163 ОУ относно казус със сайта на УН към 163 ОУ

Проверка на училищния стол

Уважаеми родители,

Днес УН извърши проверка на столовото хранене в училището. Проверката бе извършена внезапно по време, когато в стола се хранеха ученици от подготвителен и първи клас, като бе изготвен протокол.

Има още

Възлагане на домашни работи в електронния дневник на 163 ОУ

Уважаеми родители,

В днешния ден госпожа Катерина Стоянова, Зам. Председател на УС на УН към 163 ОУ, изпрати официално писмо до Директора на 163 ОУ, госпожа Катя Дойнова.

С текста на писмото можете да се запознаете на следния линк:

Писмо от госпожа Катерина Стоянова, Зам. Председател на УС на УН към 163 ОУ, относно възлагане на домашни работи в електронния дневник, до госпожа Катя Дойнова, Директор на 163 ОУ

Използване на LED-осветлението в коридорите на училището

Уважаеми родители,

В днешния ден господин Георги Христов, Председател на УН към 163 ОУ, изпрати официално писмо до Директора на 163 ОУ, госпожа Катя Дойнова.

С текста на писмото можете да се запознаете на следния линк:

Писмо от господин Георги Христов, Председател на УС на УН към 163 ОУ, относно използването на LED-осветлението в коридорите на училището, до госпожа Катя Дойнова, Директор на 163 ОУ

Резултати от анкета за паралелки с разширено обучение в V клас

Уважаеми родители,

Споделяме с вас резултатите от анкета, която проведохме сред родителите на ученици в IV клас през настоящата учебна година. Анкетата имаше за цел да проучи предпочитанията на родителите за създаване на паралелки с разширено изучаване на учебен предмет в V клас през следващата учебна година.

С поздрав,

Управителният съвет
на УН към 163 ОУ

Учебни помагала за учениците през учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

И тази година УН организира закупуването на допълнителни учебни помагала за учениците от 163 ОУ. С тази кампания ние улесняваме родителите, като им спестяваме време за обикаляне по книжни борси и доставяме всички помагала в училището с 15% отстъпка от коричната цена.

Има още