Нормативна база

Ключови документи

Устав на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Първи Устав на Настоятелството към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Програма за дейността на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за мандат 2020 – 2023 година

Програма за дейността на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за мандат 2017 – 2020 година

Програма за дейността на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за мандат 2014 – 2017 година

Съдебно решение за промяна ръководството и устава на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Политика за защита на личните данни на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Заявление за членство

Правилник за дейността на 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Правилник за превенция на насилие и тормоз в училище

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Финансови отчети

Протоколи от заседания на Управителния съвет

Протокол от събрание на УС №76 от 15.09.2023 г.
Протокол от събрание на УС №75 от 01.09.2023 г.
Протокол от събрание на УС №74 от 10.08.2023 г.
Протокол от събрание на УС №73 от 20.06.2023 г.
Протокол от събрание на УС №72 от 29.05.2023 г.
Протокол от събрание на УС №71 от 02.05.2023 г.
Протокол от събрание на УС №70 от 03.04.2023 г.
Протокол от събрание на УС №69 от 22.03.2023 г.
Протокол от събрание на УС №68 от 06.03.2023 г.
Протокол от събрание на УС №67 от 17.11.2022 г.
Протокол от събрание на УС №66 от 12.09.2022 г.
Протокол от събрание на УС №65 от 24.06.2022 г.
Протокол от събрание на УС №64 от 27.05.2022 г.
Протокол от събрание на УС №63 от 17.03.2022 г.
Протокол от събрание на УС №62 от 31.01.2022 г.
Протокол от събрание на УС №61 от 11.01.2022 г.
Протокол от събрание на УС №60 от 18.09.2021 г.
Протокол от събрание на УС №59 от 01.09.2021 г.
Протокол от събрание на УС №58 от 23.06.2021 г.
Протокол от събрание на УС №57 от 10.03.2021 г.
Протокол от събрание на УС №56 от 20.01.2021 г.
Протокол от събрание на УС №55 от 25.11.2020 г.
Протокол от събрание на УС №54 от 07.10.2020 г.
Протокол от събрание на УС №53 от 14.09.2020 г.
Протокол от събрание на УС №52 от 09.09.2020 г.
Протокол от събрание на УС №51 от 01.07.2020 г.
Протокол от събрание на УС №50 от 24.06.2020 г.
Протокол от събрание на УС №49 от 13.05.2020 г.
Протокол от събрание на УС №48 от 26.02.2020 г.
Протокол от събрание на УС №47 от 18.12.2019 г.
Протокол от събрание на УС №46 от 27.11.2019 г.
Протокол от събрание на УС №45 от 16.10.2019 г.
Протокол от събрание на УС №44 от 11.09.2019 г.
Протокол от събрание на УС №43 от 04.09.2019 г.
Протокол от събрание на УС №42 от 03.07.2019 г.
Протокол от събрание на УС №41 от 19.06.2019 г.
Протокол от събрание на УС №40 от 03.06.2019 г.
Протокол от събрание на УС №39 от 29.05.2019 г.
Протокол от събрание на УС №38 от 15.05.2019 г.
Протокол от събрание на УС №37 от 13.03.2019 г.
Протокол от събрание на УС №36 от 31.01.2019 г.
Протокол от събрание на УС №35 от 19.12.2018 г.
Протокол от събрание на УС №34 от 28.11.2018 г.
Протокол от събрание на УС №33 от 19.09.2018 г.
Протокол от събрание на УС №32 от 04.07.2018 г.
Протокол от събрание на УС №31 от 13.06.2018 г.
Протокол от събрание на УС №30 от 21.03.2018 г.
Протокол от събрание на УС №29 от 15.02.2018 г.
Протокол от събрание на УС №28 от 16.01.2018 г.
Протокол от събрание на УС №27 от 08.11.2017 г.
Протокол от събрание на УС №26 от 27.09.2017 г.
Протокол от събрание на УС №25 от 04.09.2017 г.
Протокол от събрание на УС №24 от 05.05.2017 г.
Протокол от събрание на УС №23 от 19.10.2016 г.
Протокол от събрание на УС №22 от 20.09.2016 г.
Протокол от събрание на УС №21 от 22.06.2016 г.
Протокол от събрание на УС №20 от 18.05.2016 г.
Протокол от събрание на УС №19 от 13.04.2016 г.
Протокол от събрание на УС №18 от 16.03.2016 г.
Протокол от събрание на УС №17 от 18.11.2015 г.
Протокол от събрание на УС №16 от 11.11.2015 г.
Протокол от събрание на УС №15 от 30.09.2015 г.
Протокол от събрание на УС №14 от 09.09.2015 г.
Протокол от събрание на УС №13 от 27.05.2015 г.
Протокол от събрание на УС №12 от 27.04.2015 г.
Протокол от събрание на УС №11 от 15.04.2015 г.
Протокол от събрание на УС №10 от 25.03.2015 г.
Протокол от събрание на УС №9 от 25.02.2015 г.
Протокол от събрание на УС №8 от 28.01.2015 г.
Протокол от събрание на УС №7 от 10.12.2014 г.
Протокол от събрание на УС №6 от 26.11. 2014 г.
Протокол от събрание на УС №5 от 22.10.2014 г.
Протокол от събрание на УС №4 от 09.09.2014 г.
Протокол от събрание на УС №3 от 21.05.2014 г.
Протокол от събрание на УС №2 от 02.04.2014 г.
Протокол от събрание на УС №1 от 12.03.2014 г.

Протоколи от заседания на Общото събрание

Протокол от Общо събрание от 27.04.2023 г.
Протокол от Общо събрание от 08.02.2023 г.
Протокол от Общо събрание от 12.10.2022 г.
Протокол от Общо събрание от 20.04.2022 г.
Протокол от Общо събрание от 06.10.2021 г.
Протокол от Общо събрание от 21.04.2021 г.
Протокол от Общо събрание от 14.10.2020 г.
Протокол от Общо събрание от 10.06.2020 г.
Протокол от Общо събрание от 05.02.2020 г.
Протокол от Общо събрание от 09.10.2019 г.
Протокол от Общо събрание от 24.04.2019 г.
Протокол от Общо събрание от 23.10.2018 г.
Протокол от Общо събрание от 24.04.2018 г.
Протокол от Общо събрание от 04.10.2017 г.
Протокол от Общо събрание от 09.02.2017 г.
Протокол от Общо събрание от 25.10.2016 г.
Протокол от Общо събрание от 20.04.2016 г.
Протокол от Общо събрание от 11.11.2015 г.
Протокол от Общо събрание от 27.05.2015 г.
Протокол от Общо събрание от 14.01.2015 г.
Протокол от Общо събрание от 16.10.2014 г.
Протокол от Общо събрание от 24.06.2014 г.
Протокол от Общо събрание от 20.03.2014 г.
Протокол от Общо събрание от 11.02.2014 г.

Документи за направени дарения

Комплект документи за направено дарение на 15.12.2022 г.
Комплект документи за направено дарение на 17.11.2022 г.
Комплект документи за направено дарение на 17.11.2022 г.
Комплект документи за направено дарение на 17.11.2022 г.
Комплект документи за направено дарение на 17.11.2022 г.
Комплект документи за направено дарение на 20.07.2022 г.
Комплект документи за направено дарение на 20.07.2022 г.
Комплект документи за направено дарение на 20.07.2022 г.
Комплект документи за направено дарение на 06.07.2022 г.
Комплект документи за направено дарение на 06.07.2022 г.
Комплект документи за направено дарение на 06.07.2022 г.
Комплект документи за направено дарение на 29.01.2020 г.
Комплект документи за направено дарение на 27.11.2019 г.
Комплект документи за направено дарение на 04.09.2019 г.
Комплект документи за направено дарение на 04.09.2019 г.
Комплект документи за направено дарение на 04.09.2019 г.
Комплект документи за направено дарение на 17.07.2019 г.
Комплект документи за направено дарение на 17.07.2019 г.
Комплект документи за направено дарение на 17.07.2019 г.
Комплект документи за направено дарение на 17.07.2019 г.

Официални писма

Писмо от госпожа Мария Григорова до госпожа Ваня Кастрева относно следобедна занималня, провеждана в 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Писмо от господин Георги Христов до господин Ивайло Цеков, Кмет на район „Искър“, относно нуждата от изграждане и обновление на съществуващата тротоарна настилка, обграждаща 163 ОУ

Писмо от господин Георги Христов до господин Ивайло Цеков, Кмет на район „Искър“, относно използването на двора на училището и на площите, разположени в непосредствена близост до училището, за разхождане на кучета

Писмо от господин Ангел Джоргов, Зам. Кмет на Столична община, в отговор на придружаващо писмо относно внасяне на подписка за осигуряване на средства за саниране и външно обновление на 163 ОУ

Придружаващо писмо относно внасяне на подписка за осигуряване на средства за саниране и външно обновление на 163 ОУ

Писмо от господин Георги Христов до Директора на 163 ОУ относно казус със сайта на УН към 163 ОУ

Благодарствено писмо от господин Георги Христов до госпожа Михаела Петкова

Писмо до Кмета на район „Искър“ относно внасяне на искане за финансиране на саниране на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ през 2020 година

Писмо от господин Георги Христов с искане за уведомяване на родителите при анкетиране на ученици и обследване от НПО до Директора на 163 ОУ

Писмо от госпожа Евгения Лазарова с искане за промяна на начина на плащане за педагогически услуги до Директора на 163 ОУ

Благодарствено писмо от господин Георги Христов до госпожа Росица Вартоник

Благодарствено писмо от господин Георги Христов до господин Николай Унгузов

Благодарствено писмо от господин Георги Христов до господин Петър Нефтелимов

Благодарствено писмо от госпожа Катя Дойнова, Директор на 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Благодарствено писмо от госпожа Василка Лунджова до учителите, учениците и родителите в 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Писмо-предложение от Зам. Председателя на УН към 163 ОУ до Директора на училището относно въвеждане на задължително униформено облекло за всички ученици

Писмо от Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно съдействие за почистване на храсти и саморасли дървета от двора и по оградата на училището

Писмо-отговор от Председателя на СБУ относно ограничението родителите-членове на Училищното настоятелство да не могат да бъдат избирани като членове в Обществения съвет на училището

Писмо до Министъра на образованието с искане за отпадане на ограничението родителите-членове на Училищното настоятелство да не могат да бъдат избирани като членове в Обществения съвет на училището

Благодарствено писмо на господин Георги Христов до господин Петър Нефтелимов

Писмо до Директора на 163 ОУ относно подкрепа за почистване на училищния двор в зимните месеци

Писмо до Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно участие в кампанията „Моето зелено училище 2017“

Писмо от Зам. Кмета на Столична община относно предстояща кампания „Моето зелено училище 2017“

Писмо-отговор от Председателя на УН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ до Председателя на УН към 8 СУЕО „А. С. Пушкин“, град Варна

Писмо от Председателя на УН към 8 СУЕО „А. С. Пушкин“, град Варна

Писмо-отговор от Зам. Кмета на Столична община относно правото за предлагане на педагогически услуги от страна на Училищното настоятелство в 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Писмо от Председателя на Синдиката на българските учители за подкрепа относно правото за предлагане на педагогически услуги от страна на Училищното настоятелство в 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Писмо до Зам. Кмета на Столична община с искане за становище относно правото за предлагане на педагогически услуги от страна на Училищното настоятелство в 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Писмо до Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно параметрите на застрахователната полица на учениците

Становище на УН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно отвореното писмо на учителите и служителите на 19 СУ „Елин Пелин“ в град София

Отворено писмо на учителите и служителите на 19 СУ „Елин Пелин“ в град София

Писмо до Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно неспазване работното време на медицинската сестра

Писмо-отговор от Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно достъпа на родители до сградата на училището и нарушената връзка между родители и учители

Писмо-отговор от Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно работното време на медицинската сестра

Писмо до наемателя на бюфета и училищния стол с копие до Кмета на район „Искър“ относно лошата организация в бюфета на училището

Писмо до Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно работното време на медицинската сестра

Писмо до Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно достъпа на родители до сградата на училището и нарушената връзка между родители и учители

Писмо-отговор от Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно средата в училището

Писмо-отговор от Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно повторно искане за заключване двора на училището

Писмо до Директора на 163 ОУ относно средата в училището

Писмо до Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ с повторно искане за издаване на заповед за заключване двора на училището

Благодарствено писмо от господин Георги Христов до госпожа Иванина Донно

Писмо до Кмета на район „Искър“ относно статута на басейна в сградата на 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Писмо за подкрепа до Директора на 163 ОУ във връзка с кандидатстване по проект „Дигитална класна стая“ на Теленор

Писмо-отговор от Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно подмяната на външното осветление на училището

Писмо до Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно подмяната на външното осветление на училището

Писмо до Председателят на Столичен Общински Съвет относно правата и задълженията на училищните настоятелства в град София

Кореспонденция с Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ по повод назначаване на щатен педагогически съветник

Кореспонденция с Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ по повод назначаване на училищен психолог

Кореспонденция с Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно броя на деца със СОП

Кореспонденция с Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно санкциите за приемане на деца със СОП

Писмо-отговор от Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ във връзка с проблемите с обслужването в училищната лафка

Писмо до Кмета на район „Искър“ и Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ във връзка с обслужването в училищната лафка

Писмо до Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ с молба за становище относно избора на фирма изпълнител на ремонта на осветлението в училището и отговор на Директора

Писмо до Кмета на район „Искър“ във връзка с неправомерно паркиращите автомобили покрай 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Писмо до Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно условията в лафката и стола на училището

Второ писмо до Кмета на район „Искър“ по повод поставянето на антипаркинг елементи при страничния вход на 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Писмо до Кмета на район „Искър“ по повод поставянето на антипаркинг елементи при страничния вход на 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Договори за извършени ремонти

Оферта на ВалстройГруп ЕООД за ремонт на входа на 163 ОУ

Договор с ВалстройГруп ЕООД за ремонт на входа на 163 ОУ

Договор с ЕТ „Дабо“, протоколи и др.

Други документи

Договор за дарение и приемо-предавателен протокол за дарение от страна на УН на 12 компютърни конфигурации и 6 монитора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Справка за оповестяване на счетоводната политика на УН към 163 ОУ за 2016 година

Доклад на Контролната комисия по финансовия отчет за 2015 година

Фактура за плащане по договор за изработка на училищни униформи

Договор за изработка на училищни униформи

Обмерени данни за униформите

Финална оферта на фирма ГАРМЪНТ ФАКТОРИ ЕООД

Делегиран бюджет на 163 ОУ „Черноризец Храбър“, дата 31.03.2017 г.

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Решение на Столичен общински съвет относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Доклад във връзка с проведената анкета за въвеждане на униформи в 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Делегиран бюджет на 163 ОУ „Черноризец Храбър“, дата 31.12.2016 г.

Доклад за дейността на УС на УН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за периода 2014 – 2017 година

Делегиран бюджет на 163 ОУ „Черноризец Храбър“, дата 30.09.2016 г.

Протокол от проверка на вида, количеството и качеството на храната в училищния стол от 19.10.2016 г.

Справка за задълженията на УН към 163 ОУ от 07.09.2016 г.

Отчет до Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за извършените ремонти през лятото на 2016 година

Доклад за работата на стола след извършените проверки от страна на УС на УН към 163 ОУ през първи учебен срок на учебната 2015/2016 година

Отчетен доклад на УС на УН към 163 ОУ за периода от 27.05.2015 г. до 10.11.2015 г.

Делегиран бюджет на 163 ОУ „Черноризец Храбър“, дата 30.06.2015 г.

Делегиран бюджет на 163 ОУ „Черноризец Храбър“, дата 31.12.2014 г.