Проект „Зелена София“

Училищното настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ кандидатства и спечели проект по програма Зелена София 2014 към Столична Община.

Проектът е под мотото „Зелен оазис в сърцето на Дружба – 2“

Цели заложени в проекта:

Дворът на 163 ОУ  „Черноризец Храбър“ да се превърне в едно по-приятно място за игра и отдих на нашите деца. Наша амбиция е ученици, учители и родители да прекарват повече време заедно в една защитена, комфортна и природно облагородена среда. Наша цел е и създаването на благоприятни условия за провеждането на учебни и извънкласни занимания на открито – часове по Физическо възпитание, уроци по природни науки, извънкласни занимания и отдих и спорт на учениците в полуинтернатна форма на обучение. Така ще се затвърди положителното отношение на децата към природата и опазването на околната среда, ще се възпита у тях гражданска позиция за грижа и правилно отношение към заобикалящия ги свят.

За да осъществим тези цели при реализацията на проекта ще бъдат засадени фиданки на различни видове дървета, чимшири, спирея, много разнообразни цветя. Ще бъдат поставени пейки и кошчета за отпадъци.

За да осъществим тази идея имаме нужда от вас – вижте как можете да ни помогнете

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *