ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 163-ТО ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 11.11.2015 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАСТОЯТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И АКТИВНИ ГРАЖДАНИ

от 19:00

в УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ НА 163ОУ – ЕТАЖ ВТОРИ ДО ДИРЕКЦИЯТА

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО.

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИМ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ НАС!

ДНЕВЕН РЕД

 1. Доклад за дейността и финансовия отчет на Сдружение Училищно Настоятелство към 163.ОУ от председателя на контолната комисия – Катя Томова
 2. Избор на 2ма членове за контролната комисия
 3. Избор на член на управителния съвет на позиция – заместник председател
 4. Отчет на текущата дейност на управителния съвет. Проекти и финанси на сдружението – текуща информация
 5. Промяна на устава по следните точки:
 • Корекция на член 19, т. 3 – да станеun.163ou.org
 • Корекция на член 8 – точки1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 да преминат към член 7 – точки 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
 • Корекция на член 37 – точки 1,2,3,4,5,6,7 да преминат към член 8
 • Добавяне на точка 8 към член 8 –  покупко-продажба на стоки и услуги
 • Нов член 37 – Управителния съвет е длъжен да изготвя финансов отчет за всяка финансова годинав срок до 30.04 на последващата година.
 1. Предложение за 2 промени на реда за събиране на членски внос – да се събира не за астрономическа, а за учебна година. Класовете да внасят членски внос, а не конкретния родител излъчен от даден клас.
 2. Други

От Управителния Съвет

гр. София,

11.10.2015г.

Покана за Общо Събрание на Сдружение УН към 163-то ОУ „Черноризец Храбър“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *