Архиви

Връзка

До всеки, който би проявил интерес

В сайта на МОН е публикуван проект за „Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата“:
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10052

В документа са щриховани най-важните аспекти на новата структура.

Връзка

Уважаеми родители,

На вниманието ви предлагаме статия на Центъра за безопасен интернет, която разглежда нашумялата тема за пристрастяването към интернет:
http://www.safenet.bg/bg/risks/195-pristrastyavane

Повече информация за Центъра за безопасен интернет може да намерите тук.