Месечни архиви: юни 2016

Видеонаблюдение на входа на училището

Уважаеми родители, учители и настоятели,

За подобряване сигурността на 163 ОУ и във връзка с контрола на достъп на външни лица, УН приключи проект за поставяне на техника за видео наблюдение на входа на училището.

IMG_20160613_082732

Документация, свързана с осъществяване на проекта:

Оферта на Дигиталмедия ЕООД

Други оферти:

Оферта на „ЕЛКОМ 2008“ АД

Предучилищна група в 163 ОУ

Уважаеми родители, учители и настоятели,

Приключи кампанията за Предучилищна група за учебната 2016-2017 година, подпомагана от УН към 163 ОУ.

flyer 5 god 2016

Ако няма места в детската градина, ако искате отличен старт за училище, ако искате целодневно обучение,

Заповядайте в подготвителната група на 163 ОУ „Черноризец Храбър“!

Ние предлагаме:

  • целодневно обучение от старши учителя Галя Божкова и учителя Славена Иванова;
  • съвременно обзавеждане на детската стая, отделно от големите ученици;
  • осигурено спално помещение;
  • 22 декара двор за игра;
  • възможност за допълнителни обучения по спорт и езици;
  • БЕЗПЛАТНО за всички деца на 5 и 6-годишна възраст.

Повече информация на 0888440586 – Зам. Директор Стоянка Пейчева