Месечни архиви: септември 2014

Материали за ремонта на главния вход

Ако имате излишни някои от следните материали и желаете ги да дарите за ремонта на главния вход:

  • Арматурна мрежа 4 бр
  • Пясък 20 чувала х 50 кг
  • Цимент 10 торби х 25кг
  • Дъски за кофраж
  • Боя – 1 бака, цвят зелен

моля свържете се с нас по телефон или мейл.
имейл: un@163ou.org
телефон: 0897 973 456

Ремонтът на третия етаж в 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Уважаеми родители, учители, настоятели, ремонтът на третия етаж в  нашето училище бе завършен успешно и новите, уютни класни стаи приеха учениците от 15-ти септември, за да започне успешно новата учебна година! Желаем на всички много късмет и успехи!

WP_20140909_004 WP_20140909_005 WP_20140909_003 WP_20140909_002

 

Приемо-предавателен протокол

Покана за Общо Събрание на 16.10.2014

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 16.10.2014 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАСТОЯТЕЛИ, УЧИТЕЛИ

от 18:30 в стаята на УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 163ОУ

( ет 2., срещу централното стълбище), ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО.

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИМ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ НАС!

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Информация по текущи задачи и отчитане на свършената работа от управителния съвет

2.      Текуща финансова информация на сдружението

3.      Предложения за ремонти в училището

4.      Приемане на нови членове, освобождаване на стари членове

5.      Други

От Управителния Съвет:

 

l: un@163ou.org,

Проект „Зелена София“

Училищното настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ кандидатства и спечели проект по програма Зелена София 2014 към Столична Община.

Проектът е под мотото „Зелен оазис в сърцето на Дружба – 2“

Цели заложени в проекта:

Дворът на 163 ОУ  „Черноризец Храбър“ да се превърне в едно по-приятно място за игра и отдих на нашите деца. Наша амбиция е ученици, учители и родители да прекарват повече време заедно в една защитена, комфортна и природно облагородена среда. Наша цел е и създаването на благоприятни условия за провеждането на учебни и извънкласни занимания на открито – часове по Физическо възпитание, уроци по природни науки, извънкласни занимания и отдих и спорт на учениците в полуинтернатна форма на обучение. Така ще се затвърди положителното отношение на децата към природата и опазването на околната среда, ще се възпита у тях гражданска позиция за грижа и правилно отношение към заобикалящия ги свят.

За да осъществим тези цели при реализацията на проекта ще бъдат засадени фиданки на различни видове дървета, чимшири, спирея, много разнообразни цветя. Ще бъдат поставени пейки и кошчета за отпадъци.

За да осъществим тази идея имаме нужда от вас – вижте как можете да ни помогнете