Месечни архиви: юли 2014

Конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет

163OU-SchoolРайон Искър, Столична Община обяви конкурс за отдаване под наем на ученическия стол и бюфет в 163 ОУ. За заинтересованите, подробности по долу и в прикачения файл.

Обособена позиция № 5:
Отдаване под наем на Ученически стол находящ се в
163-то ОУ „Черноризец Храбър” – ж.к. „Дружба 2” – АОС /публична/ № 579/08.05.2000 г.,
с площ от 37кв.м.
Наемна цена 281,37 лв (двеста осемдесет и един лева и тридесет и седем
стотинки) без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти наСО.

Обособена позиция № 6:
Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се
в163-то ОУ „Черноризец Храбър” – ж.к. „Дружба 2” – АОС /публична/ № 579/08.05.2000 г.,
с площ от 37кв.м.
Наемна цена 20,54 лв (двадесет лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС

Документите за участие в конкурса могат да се закупят
От 07.07.2014 г. до 06.08.2014г. в деловодство на район “Искър”.
Цена на конкурсната документация – 60.00 /шестдесет лева / лв. с ДДС
Оглед на обектите –всеки делничен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч.до 04.08.2014г.
Краен срок за подаване на документи –06.08.2014г. до 14.00 ч.
За допълнителна информация: тел. 979 13 10 / 979 05 67

Изтеглете обявата от тук: Обява Столово Хранене