За нас

Сдружение Училищно настоятелство
към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

и-мейл: un@163ou.org

Можете да ни намерите всяка сряда от 09:00 до 12:00 часа в стаята на УН на втори етаж срещу директорския кабинет.

Регистрирано в СГС 7975/2001
Булстат/ЕИК: 130956514
Адрес: София 1582, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна 36, ет. 2

Обслужваща банка:
Общинска банка АД
IBAN: BG13SOMB91301049673401
BIC: SOMBBGSF

Програма за дейността на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за периода 2017-2020 година

Основна цел: „Настоятелството да бъде третата страна в образователния процес!“

Цели за постигането:

  1. Да се кандидатства, спечели и осъществи проект „Зелена София“ за двора на 163 ОУ;
  2. Да бъде въведено ново облекло за учениците през учебната 2017/2018 година;
  3. Да се намери работещ начин за подкрепа на новоназначените млади учители в 163 ОУ, за да останат да работят в училището;
  4. Да се осъществява контрол върху столовото хранене в 163 ОУ;
  5. Привличането на психолог и включването му в образователния процес;
  6. Подпомагане на училищната библиотека с нови книги и учебници;
  7. Да се развива училищния живот на деца и родители като социална група;
  8. Да се посредничи активно по оста УЧЕНИК-УЧИЛИЩЕ-РОДИТЕЛ.

Управителен съвет

IMG_6103_4 (2)

Георги Христов


Георги Христов
– Председател на УС

телефон: 0898595136
и-мейл: un@163ou.org

Учител по ФВС, предприемач с 15-годишен опит, баща на две деца. Хоби: градинарство.

„За да постигнеш много, много неща е достатъчно да приемеш, че са възможни!“

 

 

Светлин Спасов


Светлин Спасов
– Координатор

телефон: 0899123820
и-мейл: un@163ou.org

Класен ръководител на V „В“ клас, учител в ГЦОУД – I „В“ клас, учител по Музика в прогимназиален етап на обучение и ръководител на вокална група „Пеещи звънчета“ в 163 ОУ „Черноризец Храбър“.

 

История на Настоятелството

Настоятелството към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ е създадено от група родители и учители на учредително събрание на 20.01.1993 г.

Председатели на УН

мандат 1993 – 1995 година – Любомир Цанов, първи Председател на УН

мандат 1996 – 1998 година – Григор Цветков, Председател на УН

По време на мандата на господин Григор Цветков е приет първият Устав на Настоятелството.

мандат 1999 – 2001 година – Красимир Матов, Председател на УН

На Общо събрание, провело се на 28.05.2001 г., настоятелите вземат решение Настоятелството да бъде регистрирано ЮЛНЦ като сдружение в обществена полза под името Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“. На 10.08.2001 г. сдружението е вписано официално в Софийски градски съд под номер 7975, като господин Красимир Матов става първи Председател на Управителния съвет на сдружението.

мандат 2001 – 2003 година
Красимир Матов
Председател на УС на УН
Офицер в Българската армия, баща на две деца.
мандат 2004 – 2006 година
Николай Драгнев
Председател на УС на УН
Инженер в ботаническата градина на БАН, баща на три деца.
мандат 2007 – 2013 година
Тодор Тодоров
Председател на УС на УН
Офицер в Българската армия, баща на две деца.
мандат 2014настоящ
Георги Христов
Председател на УС на УН
Предприемач, баща на две деца.