За нас

Сдружение Училищно настоятелство
към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

и-мейл: un@163ou.org

Регистрирано в СГС 7975/2001
Булстат/ЕИК: 130956514
Адрес: София 1582, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна 36, ет. 2

Обслужваща банка:
Общинска банка АД
IBAN: BG13SOMB91301049673401
BIC: SOMBBGSF

Управителен съвет

Мария Григорова


Мария Григорова
– Председател на УС

телефон: 0883340806
и-мейл: un@163ou.org

Адвокат в областта на гражданското и търговското право с изявени интереси в сферата на медиацията. Майка на две деца. Хоби: пътуване, изкуство, четене на книги.

Девиз: „Децата са най-силният стимул да бъдем по-добри във всяко отношение.“

 

 

Борислав Дамянов


Борислав Дамянов
– Член на УС

телефон: 0899181294
и-мейл: un@163ou.org

Строителен инженер, работя в областта на строителството. Баща на две деца. Хоби: спорт.

Мото: „Да градим по-добро бъдеще за децата ни.“

 

 

 

Мариета Бялкова


Мариета Бялкова
– Член на УС

и-мейл: un@163ou.org

Маркетинг специалист с дългогодишен опит в сферата на бързооборотните стоки, а в последните години със засилен фокус върху потребителската електроника.

 

 

 

Цвета Димитрова


Цвета Димитрова
– Член на УС

телефон: 0877380325
и-мейл: un@163ou.org

Инженер-дизайнер, работи в областта на асансьорите. Майка на три деца. Хоби: рисуване и дизайн.

Мото: „Вярвам в доброто!“

 

 

Светлин Спасов


Светлин Спасов
– Координатор на УС

телефон: 0899123820
и-мейл: un@163ou.org

Учител по Музика в прогимназиален етап на обучение, класен ръководител на V „В“ клас и ръководител на вокална група „Пеещи звънчета“ в 163 ОУ „Черноризец Храбър“.

 

История на Настоятелството

Настоятелството към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ е създадено от група родители и учители на учредително събрание на 20.01.1993 г.

Председатели на УН

мандат 1993 – 1995 година – Любомир Цанов, първи Председател на УН

мандат 1996 – 1998 година – Григор Цветков, Председател на УН

По време на мандата на господин Григор Цветков е приет първият Устав на Настоятелството.

мандат 1999 – 2001 година – Красимир Матов, Председател на УН

На Общо събрание, провело се на 28.05.2001 г., настоятелите вземат решение Настоятелството да бъде регистрирано ЮЛНЦ като сдружение в обществена полза под името Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“. На 10.08.2001 г. сдружението е вписано официално в Софийски градски съд под номер 7975, като господин Красимир Матов става първи Председател на Управителния съвет на сдружението.

мандат 2001 – 2003 година
Красимир Матов
Председател на УС на УН
Офицер в Българската армия, баща на две деца.
мандат 2004 – 2006 година
Николай Драгнев
Председател на УС на УН
Инженер в ботаническата градина на БАН, баща на три деца.
мандат 2007 – 2013 година
Тодор Тодоров
Председател на УС на УН
Офицер в Българската армия, баща на две деца.
мандат 20142023 година
Георги Христов
Председател на УС на УН
Предприемач, баща на две деца.