За нас

Сдружение Училищно настоятелство
към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

и-мейл: un@163ou.org

Можете да ни намерите всяка сряда от 09:00 до 12:00 часа в стаята на УН на втори етаж срещу директорския кабинет.

Регистрирано в СГС 7975/2001
Булстат/ЕИК: 130956514
Адрес: София 1582, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна 47, ет. 2

Обслужваща банка:
Общинска банка АД
IBAN: BG13SOMB91301049673401
BIC: SOMBBGSF

Програма за дейността на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за периода 2017-2020 година

Основна цел: „Настоятелството да бъде третата страна в образователния процес!“

Цели за постигането:

  1. Да се кандидатства, спечели и осъществи проект „Зелена София“ за двора на 163 ОУ;
  2. Да бъде въведено ново облекло за учениците през учебната 2017/2018 година;
  3. Да се намери работещ начин за подкрепа на новоназначените млади учители в 163 ОУ, за да останат да работят в училището;
  4. Да се осъществява контрол върху столовото хранене в 163 ОУ;
  5. Привличането на психолог и включването му в образователния процес;
  6. Подпомагане на училищната библиотека с нови книги и учебници;
  7. Да се развива училищния живот на деца и родители като социална група;
  8. Да се посредничи активно по оста УЧЕНИК-УЧИЛИЩЕ-РОДИТЕЛ.

Управителен съвет

IMG_6103_4 (2)


Георги Христов
– Председател на УС

телефон: 0898595136
и-мейл: un@163ou.org

Учител по ФВС, предприемач с 13-годишен опит, баща на две деца. Хоби: градинарство.

„За да постигнеш много, много неща е достатъчно да приемеш, че са възможни!“

11412202_1031522910198818_3566511040003417714_n
Светлин Спасов
– Координатор

телефон: 0899123820
и-мейл: un@163ou.org

Класен ръководител на VI „а“ клас, учител в ГЦОУД – III „г“ клас и учител по Музика в прогимназиален етап на обучение в 163 ОУ „Черноризец Храбър“.

Интереси: образование, критическо мислене, работа с деца в неравностойно положение.