За нас

Сдружение Училищно настоятелство
към 163 ОУ „Черноризец Храбър“

и-мейл: un@163ou.org

Регистрирано в СГС 7975/2001
Булстат/ЕИК: 130956514
Адрес: София 1582, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна 36, ет. 2

Обслужваща банка:
Общинска банка АД
IBAN: BG13SOMB91301049673401
BIC: SOMBBGSF

Програма за дейността на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ за периода 2020-2023 година

Основна цел: „Настоятелството да бъде третата страна в образователния процес!“

Цели за постигането:

  1. Да се посредничи активно по оста УЧЕНИК-УЧИЛИЩЕ-РОДИТЕЛ.
  2. Организиране на курсове, конкурси и други акции в подкрепа на развитието на учениците.
  3. Активна работа в двора на училището- да продължим работата по подобряване на зелените площи и би било супер, ако успеем да организираме ремонт и на амфитеатъра и да помислим за смяна на ронещите се плочки южно от училището чрез полагане на нов асфалт.
  4. Работа за подобряване на IT инфрастуктурата в училище.
  5. Финансиране на нова игротека или Дигитална класна стая, която да се използва и в лятната занималня, както и за неформално общуване на учениците.
  6. Да организираме кампания за смяна на датата на деня на бащата като официален празник в България. В 90% от страните по света се празнува на третата неделя на юни, както е от създаването му в САЩ преди 110 години, при нас се празнува на деня на Св. Йосиф – 26.12., тази дата се „смива” с Рождество и поради ваканционно-зимния период не е истински празник на Бащинството. Промяната може да се направи чрез Гражданска инициатива от парламента, която да бъде водена от УН. Настоятелството да бъде официалният вносител и будител. Ползите са УН ще са 2: рязка популярност на Сдружението в национален мащаб, втората – силна подкрепа за бащите родители в нашето училище.

Управителен съвет

IMG_6103_4 (2)

Георги Христов


Георги Христов
– Председател на УС

телефон: 0898595136
и-мейл: un@163ou.org

Учител по ФВС, предприемач с 19-годишен опит, баща на две деца. Хоби: градинарство.

„За да постигнеш много, много неща е достатъчно да приемеш, че са възможни!“

 

 

Катерина Стоянова


Катерина Стоянова
– Зам. Председател на УС

телефон: 0878550501
и-мейл: un@163ou.org

Магистър-психолог, член на Дружеството на психолозите в България. Работи активно в областта на ранната оценка на детското развитие. Майка на две деца. Хоби: четене.

 

 

 

Светлин Спасов


Светлин Спасов
– Координатор

телефон: 0899123820
и-мейл: un@163ou.org

Учител в занималня на IV „В“ клас, учител по Музика в прогимназиален етап на обучение и ръководител на вокална група „Пеещи звънчета“ в 163 ОУ „Черноризец Храбър“.

 

История на Настоятелството

Настоятелството към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ е създадено от група родители и учители на учредително събрание на 20.01.1993 г.

Председатели на УН

мандат 1993 – 1995 година – Любомир Цанов, първи Председател на УН

мандат 1996 – 1998 година – Григор Цветков, Председател на УН

По време на мандата на господин Григор Цветков е приет първият Устав на Настоятелството.

мандат 1999 – 2001 година – Красимир Матов, Председател на УН

На Общо събрание, провело се на 28.05.2001 г., настоятелите вземат решение Настоятелството да бъде регистрирано ЮЛНЦ като сдружение в обществена полза под името Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“. На 10.08.2001 г. сдружението е вписано официално в Софийски градски съд под номер 7975, като господин Красимир Матов става първи Председател на Управителния съвет на сдружението.

мандат 2001 – 2003 година
Красимир Матов
Председател на УС на УН
Офицер в Българската армия, баща на две деца.
мандат 2004 – 2006 година
Николай Драгнев
Председател на УС на УН
Инженер в ботаническата градина на БАН, баща на три деца.
мандат 2007 – 2013 година
Тодор Тодоров
Председател на УС на УН
Офицер в Българската армия, баща на две деца.
мандат 20142023 година
Георги Христов
Председател на УС на УН
Предприемач, баща на две деца.