Учебни помагала за учениците през учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

И тази година УН организира закупуването на допълнителни учебни помагала за учениците от 163 ОУ. С тази кампания ние улесняваме родителите, като им спестяваме време за обикаляне по книжни борси и доставяме всички помагала в училището с 15% отстъпка от коричната цена.

Всички помагала са поръчани по предварително изготвени списъци от класните ръководители, съгласувани с учителите по различните учебни предмети.

На 08.09.2021 г. помагалата за начален етап на обучение пристигнаха и бяха раздадени на класните ръководители, които от своя страна ще ги предадат на учениците.

Част от помагалата на учениците от начален етап на обучение.

Учебните помагала на учениците от прогимназиален етап на обучение.

Благодарим на родителите, учителите и учениците, които помогнаха при разпределянето на помагалата!

Документи, свързани с осъществяването на проекта:

Фактури

Фактура на БОРСА ПРИМА ООД за учебни помагала от 03.09.2021 г.
Фактура на С.А.Н. – ПРО ЕООД за учебни помагала от 03.09.2021 г.
Фактура на ФАЛКО БУКС – БГ ЕООД за учебни помагала от 03.09.2021 г.
Фактура на ФАЛКО БУКС – БГ ЕООД за учебни помагала от 13.09.2021 г.
Фактура на БОРСА ПРИМА ООД за учебни помагала от 20.09.2021 г.
Фактура на С.А.Н. – ПРО ЕООД за учебни помагала от 20.09.2021 г.
Фактура на ФАЛКО БУКС – БГ ЕООД за учебни помагала от 23.09.2021 г.

Приемо-предавателни протоколи

Приемо-предавателен протокол за помагала на I „А“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на I „Б“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на I „В“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на I „Г“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на II „А“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на II „Б“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на II „В“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на II „Г“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на III „А“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала по английски език на III „А“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на III „Б“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала по английски език на III „Б“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на III „В“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала по английски език на III „В“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на IV „А“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала по английски език на IV „А“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на IV „Б“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала по английски език на IV „Б“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на IV „В“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала по английски език на IV „В“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на IV „Г“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала по английски език на IV „Г“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на V „А“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на V „Б“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на V „В“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на VI „А“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на VI „Б“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на VI „В“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на VII „А“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на VII „Б“ клас
Приемо-предавателен протокол за помагала на VII „В“ клас

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *