Архив за етикет: тенис маса

Обновление на спортни уреди и спортни площадки на 163 ОУ

Уважаеми родители,

Съгласно решение на Общото събрание на УН към 163 ОУ от 20.04.2022 г., започваме нов проект за обновление на спортната база на 163 ОУ. Понастоящем спортните съоръжения в училищния двор са в лошо състояние – таблата на баскетболните кошове са покрити с ръжда, а ринговете им са огънати или скъсани, липсват мрежи на футболните врати, а маркировката на игрищата на много места е избледняла.

Планираме да обновим баскетболните кошове с нови табла, да поставим метални мрежи на четирите футболни врати на двете игрища в двора, да закупим професионални тенис маси и нов комбиниран фитнес уред, да обновим маркировката на всички игрища в училищния двор.

Към този момент сме закупили две професионални тенис маси за физкултурния салон и една на открито, като тя вече е монтирана и се ползва от учениците.

Предстои подмяна на таблата на баскетболните кошове, поставяне на метални мрежи на футболните врати, закупуване на комбиниран фитнес уред за двора и обновяване на маркировката на спортните игрища.

Прилагаме цялата документация, свързана с проекта:

Оферта за тенис маси на SPORT DEPOT

Оферта за комбиниран фитнес уред на ИМПРЕСИЯ

Оферта за една тенис маса на КАМО-67 ЕООД

Оферта за две тенис маси на КАМО-67 ЕООД

Оферта за изработка на табели и монтаж на КОКОО-777 ЕООД

Оферта за 12 кв. м татами на МАКСИМА

Проформа-фактура за тенис маса на ТАТ БИЛЯРД ЕООД от 01.06.2022 г.

Проформа-фактура за материали за полагане на маркировка на MASTERHAUS ot 27.05.2022 г.

Проформа-фактура за табла на баскетболни кошове на РУСЕ СПОРТ К ЕООД от 06.06.2022 г.