Архив за етикет: междучасие

Проект „Четящи ученици“

Уважаеми родители, учители, настоятели,

Една от точките в програмата на УС на УН към 163 ОУ за периода 2017-2020 година е свързана с подпомагане на училищната библиотека с нови издания. В същото време ние си поставяме и една по-широка цел: да насърчаваме четенето сред учениците. Във връзка с това обявяваме началото на проект „Четящи ученици“, като идеята ни е следната: ще поставим стелаж във фоайето на училището, откъдето учениците в междучасията ще имат възможност да вземат или преглеждат книги.

Ние от УН ще закупим нови и актуални книги за осъществяване на проекта и за обогатяване на библиотечния фонд на училището, но ще се радваме и на дарения от страна на родителите и учениците!

За организацията на вземането на книги от стелажа виждаме три варианта:

  1. Всяка сряда до обяд, като от УН ще организираме родители, които да предават и приемат книги;
  2. По всяко време, като ученикът носи книга от вкъщи, оставя я и си взема друга – т. нар. „добвроволчески режим“;
  3. По всяко време, като за предаването и приемането на книги ще помагат учениците от Ученическия съвет.

Нашето питане към вас: кой от тези три варианта ви се струва най-удачен?