Архив за етикет: интернет

Изграждане на безжична свързаност в 163 ОУ

Уважаеми родители,

УН към 163 ОУ започва нов проект за изграждане на цялостна безжична свързаност в училището. Причина за това е, че съществуващата близо 7 години система за безжична свързаност с течение на времето е започнала да се натоварва и понастоящем не функционира добре.

На ОС, провело се на 10.06.2020 г., взехме решение да изградим централизирана система за управление на мрежовите устройства и компютри в 163 ОУ, като за тази цел се обръщаме към фирма ПРОКОМП ЕКСПРЕС ООД. Като част от подготовката за това начинание, фирмата извърши предварително проучване и изготви детайлно описание на проекта.

Бяха направени две оферти, с които можете да се запознаете тук:

Оферта на фирма ПРОКОМП ЕКСПРЕС ООД за мрежови устройства и консумативи

Оферта на фирма ПРОКОМП ЕКСПРЕС ООД за оптимизация на мрежовите устройства и дистанционен мониторинг

Фактурите по двете оферти вече са разплатени и работата по проекта започна:

Фактура от фирма ПРОКОМП ЕКСПРЕС ООД за мрежови устройства и консумативи

Фактура на фирма ПРОКОМП ЕКСПРЕС ООД за оптимизация на мрежовите устройства и дистанционен мониторинг