Контакти

Сдружение „Училищно настоятелство
към 163 ОУ Черноризец Храбър“

Регистрирано в СГС 7975/2001
Булстат/ЕИК: 130956514
Адрес: София 1582, ж.к. Дружба 3
улица Обиколна 47, етаж 2

Обслужваща банка:
Общинска банка АД
IBAN: BG13SOMB91301049673401
BIC: SOMBBGSF

Всяка сряда от 09.30 до 12.00 часа в стаята на настоятелството на втори етаж с/у директорския кабинет.

тел: 0882985262
e-mail: un@163ou.org

Контактна форма:

[contact-form-7 id=“142″ title=“Contact form 1″]