Архив на категория: Ретроспекция

Тук използваме възможността да ви информираме за всички завършени проекти и изпълнени задачи.

Участие на 163 ОУ в проект на СО за подобряване качеството на атмосферния въздух

Уважаеми родители, учители, настоятели,

Във връзка с писмо, с изх. № СОА17-ДИ04-2985/22.11.2017 г. на Столична община и вх. № РУО1-27900/24.11.2017 г., госпожа Ваня Кастрева, Началник на РУО – София-град,  е определила 163 ОУ за едно от училищата на територията на град София, които ще се включат в проект за подобряване качеството на атмосферния въздух.

По повод това, Директор Катя Дойнова, е определила пет паралелки в нашето училище, от II до V клас, като родителите на ученици от тези паралелки ще бъдат анкетирани. Въпросниците, които следва да бъдат попълнени, ще получите от класните ръководители.

Учебни помалага за учениците в 163 ОУ

Уважаеми родители, учители, настоятели,

За четвърта учебна година Училищно настоятелство организира групово закупуване на учебни помагала за учениците. Тази година се включиха родителите на 427 ученици и закупихме учебни помагала на корична стойност 20 004,95 лв., като родителите заплатиха 16 003,96 лв., т.е спестихме малко над 4000 лева и много време за обикаляне по книжарници, борси и издателства.

Пожелаваме успех на учениците през настоящата учебна година!

Освежаване двора на 163 ОУ

Уважаеми родители, учители, настоятели,

С идването на летните месеци идва и подходящото време за различни подобрения в материалната база на училището. С оглед на това ние от УН организираме освежаване на училищния двор, който понастоящем е в недобър вид.

Прилагаме няколко снимки.

Освежаването на училищния двор вече приключи.

Благодарим на всички, които се включиха с ентусиазъм и въпреки летните горещини освежиха маркировката на игрищата: Дария Ковачева, Божидар Бакалчев, Али Мохамед, Тина-Мария и Петя Дамянови, Адриана Атанасова.

Няколко снимки, на които е видим резултатът от свършената работа.

Благодарим и на госпожа Марияна Шаламанова, която боядиса пейките в двора на училището.

Няколко снимки на боядисаните пейки.

Лятна занималня 2017

Уважаеми родители,

За поредна година ние от Училищното настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ организираме летни занятия за ученици от нашето и околните училища. Лятната занималня е едно естествено продължение на учебната година – време, изпълнено и с игри, и с ползотворни занимания за децата.

Какво можете да очаквате през тази година? На следващите редове, под формата на въпроси и отговори, ви информираме за организацията на тазгодишната лятна занималня:

В: В какъв период ще се провежда лятната занималня?
О: Лятната занималня ще стартира на 01.06. и ще продължи до 31.07.

В: Възможно ли е да се запишат деца, които не са ученици в 163 ОУ „Черноризец Храбър“?
О: Да, възможно е лятната занималня да бъде посещавана и от деца, които не са ученици в 163 ОУ „Черноризец Храбър“.

В: Как става записването на децата?
О: Записването става с плащане по банковата сметка на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“, като в графа „основание за плащане“ на вносната бележка се записват трите имена на детето и класа, а в случаите на дете от друго училище – вместо клас се посочва училището. Ако детето няма да посещава занималнята през целия период от два месеца, необходимо е в „основание за плащане“ да се посочи и периода на посещение. Плащането трябва да бъде най-малко един ден преди започване срока на посещение, за да може да се планира храненето на децата.

В: Каква е банковата сметка на Сдружението?
О: Банковата сметка на Сдружението е:

Общинска банка АД
IBAN: BG13SOMB91301049673401
BIC: SOMBBGSF

В: Възможно ли е да се посещават занятия само за част от периода или в отделни дни? Как това ще повлияе на цената на услугата?
О: Да, възможни са следните периоди на посещение:
- от 01.06. до 31.07. (целият период от 43 работни дни), цена: 430 лева
- от 01.06. до 30.06. (целият месец юни – 22 работни дни), цена: 220 лева
- от 01.07. до 31.07. (целият месец юли – 21 работни дни), цена: 210 лева
- за една седмица (5 работни дни), цена: 60 лева
- за един ден посещение, цена: 15 лева

В: Възможно ли е разсрочено плащане на таксата за лятна занималня?
О: Да, възможно е таксата да се плати на две части, като втората вноска трябва да бъде направена преди края на периода за посещение.

В: Ползва ли се отстъпка в случаите на записано второ дете от семейството?
О: Да, ползва се 50% отстъпка от таксата за второто дете.

В: Как се процедира, ако дете се разболее в период, за който таксата е платена?
О: Ако дете се разболее, необходимо е да се представи медицинска бележка за дните, в които детето ще отсъства – сумата за тези дни се възстановява по банковата сметка на родителя. Отсъствието на детето трябва да бъде заявено на електронен адрес un@163ou.org в деня на издаване на медицинската бележка, за да може да се планира храненето за следващите дни.

В: Какво включва таксата за лятната занималня?
О: Таксата за лятната занималня включва закуска и обяд в стола на училището, тематични занимания с професионални педагози, както и всички материали, необходими на детето за заниманията.

В: Какво е работното време на лятната занималня?
О: Работното време на лятната занималня е от 8:00 до 18:00 часа.

Заповядайте при нас!

Педагогически услуги, предлагани от УН

Днес господин Георги Христов, Председател на УС на УН към 163 ОУ, изпрати официално писмо до д-р Тодор Чобанов, Зам. Кмет на Столична община, с молба за становище относно правото на УН да предлага педагогически услуги на учениците в 163 ОУ.

Повод за изпратеното писмо е искането на Директор Катя Дойнова педагогическите услуги, предлагани от Настоятелството, да бъдат прекратени:

Ние от УН никога не сме давали под наем площи на училището, а организирахме извънкласни дейности като: курс по готварство, курс по начален английски език, уроци по музикални инструменти, лятна занималня за началните класове, занимания по спорт, в това число: тенис на корт, шахмат и лека атлетика. През тази учебна година подготвяхме да добавим и курс по приложна наука.

Последвала кореспонденция:

Писмо от Председателя на Синдиката на българските учители за подкрепа относно правото за предлагане на педагогически услуги от страна на Училищното настоятелство в 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Писмо-отговор от Зам. Кмета на Столична община относно правото за предлагане на педагогически услуги от страна на Училищното настоятелство в 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Решение №136 на Столичния общински съвет

УН финансира закупуването на учебни помагала

Уважаеми родители, учители и настоятели,

За поредна година УН осъществи закупуването и доставката на учебни помагала, които не се финансират от държавата, за учениците в 163 ОУ.

По-малко от ден преди началото на новата учебна година в 163 ОУ пристигнаха учебните помагала, поръчани от класните ръководители на учениците от I "б" и "г", II "г" и III клас, а в следващите седмици получихме и помагалата на останалите класове.

Избраните от класните ръководители помагала са закупени с 20% отстъпка от коричната цена.

Пожелаваме на всички учители, на учениците и техните родители, успешна и ползотворна учебна година!

uchebni-pomagla-2016

Снимка на помагалата, пристигнали с една от последвалите доставки до училището:

uchebni-tetradki

Документация, свързана с осъществяване на проекта:

Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на I „б“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на I „г“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на II „в“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на II „г“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала по АЕ на II „г“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на III „а“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на III „б“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на III „в“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на IV „б“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на IV „в“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на V „а“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала по Математика на V „а“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на V „б“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала по Математика на V „б“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на VI „а“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на VI „б“ клас (Математика)
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на VII „а“ клас
Приемо-предавателен протокол за учебните помагала на VII „б“ клас

Заключване двора на училището

Уважаеми родители, учители и настоятели,

На 17.08. господин Георги Христов, Председател на УС на УН към 163 ОУ, изпрати официално писмо до госпожа Катя Дойнова, Директор на училището, с повторно искане да бъде организирано заключване на двора на училището в неучебно време:

Писмо до Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ с повторно искане за издаване на заповед за заключване двора на училището

Писмото беше уважено от госпожа Катя Дойнова, Директор на 163 ОУ – заключването на двора на училището вече е факт:

Писмо-отговор от Директора на 163 ОУ „Черноризец Храбър“ относно повторно искане за заключване двора на училището

Дарение на компютърни конфигурации

Уважаеми родители, учители и настоятели,

На 04.08. УН към 163 ОУ получи дарение от шест компютърни конфигурации (компютри с монитори, клавиатури и мишки), които ще бъдат използвани от учениците в часовете по ИТ през предстоящата учебна година.

Дарението е направено от госпожа Иванина Донно, Управител на фирма ЛР Хелт енд Бюти Систъмс ЕООД.

Господин Георги Христов, Председател на УС на УН към 163 ОУ написа благодарствено писмо до госпожа Иванина Донно:

Благодарствено писмо на господин Георги Христов до госпожа Иванина Донно

Още веднъж – огромно "БЛАГОДАРЯ" за прекрасния жест!

dareni-kompiutarni-konfiguratsii

Документация, свързана с направеното дарение:

Приемо-предавателен протокол № 1 от 04.08.2016 г.

Ремонти през лято 2016

Уважаеми родители, учители и настоятели,

Ремонтите на кабинетите по География и История, както и на новия кабинет по извънкласни дейности, които УН финансира през това лято, вече приключиха. Освен предвидените ремонти на тези три стаи, УН успя да организира освежаването на двата кабинета по БЕЛ, кабинета по Музика, а също и стаите на няколко класа от начален етап на обучение.

Надолу прилагаме снимки на някои от стаите преди и след ремонтните дейности.

Кабинетът по извънклани дейности преди началото на ремонта:

1ik 2ik 3ik

Кабинетът по География преди ремонта:

1g 2g 3g

Кабинетът по История преди започването на ремонта:

1i 2i 3i

Следват няколко снимки, направени по време на ремонтните дейности.

Таванът с нови лампи и вече боядисаните стени на новия кабинет по извънкласни дейности:

WP_20160713_10_50_02_Rich

Таванът с нови лампи и боядисаните стени в кабинета по География:

WP_20160713_11_06_04_Rich

Лакиране на паркета в кабинета по БЕЛ (на госпожа Тасева):

WP_20160713_11_04_38_Rich

Циклене на паркет в кабинета по Музика:

WP_20160713_10_43_28_Rich

Следват снимки на вече ремонтираните стаи.

Подът в стаята на бъдещия II "г" клас е готов:

13708324_809128742556165_7128831316183378178_o

Паркетът в кабинета по Музика:

13710664_809128745889498_6650339628072092798_o

Подът в кабинета по БЕЛ (на госпожа Венета Петкова) също е готов:

13738067_809128749222831_7317515042860106802_o

Обновеният кабинет по История – с нов паркет, боядисани стени и ново осветление:

WP_20160727_10_00_08_Rich

Класната стая на бъдещия III "б" клас:

WP_20160727_09_47_30_Rich WP_20160727_09_47_16_Rich

Документация, свързана с осъществяване на проекта:

Отчет за извършените от УН ремонти в 163 ОУ през лято 2016 година

Оферта на ВАМАР БИЛД

Оферта на Дани Екотрейд ЕООД (паркет)
Оферта на Дани Екотрейд ЕООД (дребни ремонти)

Други оферти:

Оферта на „НД – ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД

Оферта на Лазур Паркети (ламинат)

Оферта на БЕРГ (ламинат)
Оферта на БЕРГ (лайсна)

Ремонт на логопедичния кабинет

Уважаеми родители, учители и настоятели,

Ремонтът на логопедичния кабинет, с който УН се ангажира през това лято, вече приключи. Надолу следват снимки на кабинета преди и след ремонтните дейности.

Логопедичният кабинет преди започването на ремонта:

logopedichen kabinet 2logopedichen kabinet 3logopedichen kabinet 4logopedichen kabinet 1

Логопедичният кабинет след приключването на ремонта:

WP_20160727_10_05_47_Rich WP_20160727_10_06_03_Rich