Архив на: veli

Вашето активно участие

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В НАШИТЕ „ЕКИПИ ПО ПРИОРИТЕТИ“!

Настъпи Новата 2015 година и с нея се изправят пред нас и предизвикателствата свързани с подобряване на условията, в които учат нашите деца! Каним Ви да се присъедините към нас и да се включите в работата на Сдружение УН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“! Нашите Екипи по приоритети очакват своите нови активни участници. Моля пишете ни, в кой от тях желаете да се включите!

1. Екип по подръжката на двора

2. Екип по вътрешни ремонти

3. Екип по реклама и популяризиране на училището

4. Екип по развитието на проекти

5. Екип по извънкласни дейности на учениците

Обучение по Първа помощ

Уважаеми родители, учители, настоятели,

На 03.02.2015 г. в 163 ОУ „Черноризец Храбър“ бе проведено безплатно обучение по съвременни техники и практика в Първата помощ. Педагогическият персонал на училището премина този курс благодарение на нашия настоятел г-жа Ирина Милушева и нейните колеги! Искрено благодарим на екипа, който подготви обучението за грижата и вниманието, което те отделиха на учителите и за качественото, експертно обучение, което те получиха!

 

Покана към настоятелите за събиране на членския внос

Уважаеми участници в Сдружение УН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“, напомняве Ви че към 28.02.2015 г. изтича срока за внасяне на членския внос! Както Ви е известно, годишния размер на членския внос е 50 лв. Можете да внесете парите по банков път:

Общинска банка АД
IBAN: BG13SOMB91301049673401
BIC: SOMBBGSF

 

Включете се в нашите „Екипи по приоритети“!

Настъпи Новата 2015 година и с нея се изправят пред нас и предизвикателствата свързани с подобряване на условията, в които учат нашите деца! Каним Ви да се присъедините към нас и да се включите в работата на Сдружение УН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“! Нашите Екипи по приоритети очакват своите нови активни участници. Моля пишете ни, в кой от тях желаете да се включите!

1. Екип по подръжката на двора

2. Екип по вътрешни ремонти

3. Екип по реклама и популяризиране на училището

4. Екип по развитието на проекти

5. Екип по извънкласни дейности на учениците

640x480_1418043107

Благодарим на кмета на Община Искър г-н Ивайло Цеков за монтирането на асансьор в 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Благодарствено писмо до кмета на община Искър г-н Ивайло Цеков

                                                         

До Кмета

на

Столична община район Искър

Гн Ивайло Цеков

Република България , гр. София , п.к. 1592,
жк. „Дружба“ 1 , бул. Кръстю Пастухов“ № 18 

 

Уважаеми гн Цеков,

От името на Управителния Съвет на Училищното Настоятелство към 163 ОУ Черноризец Храбър Ви благодарим за щедростта и грижата, която проявихте като организирахте в нашето училище да бъде изграден, монтиран и пуснат асансьор, с който децата със специални образователни потребности да могат да посещават учебните часове в кабинетите на горните етажи заедно със своите съученици.

 

Желаем Ви много служебни и лични успехи!

 

 

С уважение:  Георги Христов

(председател УС на УН на 163 ОУ „Черноризец Храбър“)

София

05.12.2014 г.

Благодарим на г-н Илиян Илиев от Bulgarian Outsourcing Company за ремонта на компютърния кабинет!

Благодарствено писмо до г-н Илиян Илиев
До Управителя
на
Bulgarian Outsourcing Company
Г-н Илиян Илиев

 

Уважаеми г-н Илиев,
От името на Управителния Съвет на Училищното Настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър Ви благодарим за доброволната и безвъзмездна, експертна помощ, която ни оказахте, за да решим възникналите проблеми в компютърния кабинет на нашето училище! Благодарение на Вас нашите учители и ученици отново могат да провеждат успешно часовете по Информационни технологии.
С уважение: Георги Христов
(председател УС на УН на 163 ОУ „Черноризец Храбър“)

 

София
05.12.2014 г.

Призив за Вашата активност в коледния базар

Christmas-Cookies-food-32709940-3744-2700
Уважаеми родители,

Коледният базар наближава. Приканваме всички Вас да се включите в акцията като го посетите или направите сладкиши и други изделия, които да се продават там. Тази година средствата от Коледния базар ще бъдат изразходвани за ремонт на входа на училището!

Има още

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 14.01.2015 г.(

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАСТОЯТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И АКТИВНИ ГРАЖДАНИ

от 18:00 в АКТОВАТА ЗАЛА НА 163ОУ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО.

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИМ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ НАС!

  Има още

Въпроси за обсъждане, представени пред УН

Уважаеми родители, учители, настоятели,

Г-н Иван Мяшков, член на УН, представи пред Управителния съвет няколко въпроса за обсъждане, които са му зададени от родител на ученик в нашето училище.

Моля разгледайте цитираното по-долу писмо: Има още

ОТСТРАНЕН ПРОБЛЕМ В КОМПЮТЪРНИЯ КАБИНЕТ НА 163 ОУ

Преподавателката по ИТ, г-жа Радева, се свърза с Настоятелството, че компютърния кабинет не функционира добре – зарежда работните станции за около час след няколко рестарта, също така циклят и децата не могат да работят.

 

Председателят на УН, чрез личен контакт се свърза с г-н Илиян Илиев от фирма BOC LTD и той направи следното безвъзмездно – отне му 3 работни дни:

Има още