Месечни архиви: ноември 2019

Системи за филтрация на вода за 163 ОУ

Уважаеми родители,

Радваме се да Ви уведомим, че Училищното настоятелство закупи и монтира 2 бр. системи за филтрация на вода за 163 ОУ „Черноризец Храбър“!

Каква е нашата цел? В много класове в нашето училище има диспенсъри и родителите закупуват туби с вода, за което се събират пари, но това е голям разход. Нашата идея е да инсталираме два броя системи за филтрация на вода, за да могат учениците и учителите да пият безплатно хубава вода. Това ще спести (8 месеца Х 42 туби с вода) близо 2,000 лв. годишно на вас, родителите.

Системите за филтрация на вода ще бъдат разположени на ключови места в училището – във фоайето на първи етаж и срещу стълбището на втори етаж. Обмисляме, като следваща стъпка в бъдеще, да поставим такива системи и на трети етаж, както и в корпус А на учениците от начален етап на обучение.

Пречистването на водата в този вид системи се осъществява чрез обратна осмоза, което позволява задържането на широк спектър от замърсители: механични примеси, хлор и хлорорганични съединения, медикаменти, тежки метали, бактерии, нефтопродукти и др. Гарантираният предел на пречистване е до 0,01 мкм.

Прилагаме снимки на монтираните системи за филтрация на вода.


Прилагаме снимка на информационна табела, специално изработена за новите системи за филтрация на вода от нашия настоятел Панайот Кювлиев. Сърдечно благодарим на господин Кювлиев!

Документация, свързана с осъществяването на проекта:

Предварително проучване на оферти за системи за пречистване на вода

Фактура за плащане към АКВАФОР БЪЛГАРИЯ ООД

Надяваме се, че с това подобрение, освен да спестим разходи на родителите, ще помогнем на учениците да водят по-здравословен начин на живот!

Дарение на шевна машина

Уважаеми родители,

Радостни сме да ви уведомим, че нашият настоятел, госпожа Михаела Петкова, се отзова на призива ни за дарение на шевна машина. Дарената шевна машина ще бъде използвана в часовете по Технологии и предприемачество на учениците от прогимназиален етап на обучение.

Благодарим на госпожа Михаела Петкова за проявената инициатива и прекрасния жест към учениците в нашето училище!

Господин Георги Христов, Председател на УС на УН към 163 ОУ, изпрати официално благодарствено писмо до госпожа Михаела Петкова:

Благодарствено писмо от господин Георги Христов до госпожа Михаела Петкова

Закупуване на щори за класните стаи на II „Б“, III „А“ и III „Б“ клас

Уважаеми родители,

Ние от УН закупихме вертикални щори за класните стаи на III „А“ и III „Б“ клас, както и римски щори за класната стая на II „Б“ клас. Надяваме се, че сега учениците ще се чувстват по-комфортно в стаите си.

Има още