Месечни архиви: март 2017

Прием в I клас за учебната 2017/2018 година

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че с Решение № 83 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет влиза в сила новата Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Документът регламентира приема на първокласници за учебната 2017/2018 година.

Педагогически услуги, предлагани от УН

Днес господин Георги Христов, Председател на УС на УН към 163 ОУ, изпрати официално писмо до д-р Тодор Чобанов, Зам. Кмет на Столична община, с молба за становище относно правото на УН да предлага педагогически услуги на учениците в 163 ОУ.

Повод за изпратеното писмо е искането на Директор Катя Дойнова педагогическите услуги, предлагани от Настоятелството, да бъдат прекратени, като Директорът се мотивира със следното писмо на д-р Тодор Чобанов:

Има още