Месечни архиви: февруари 2016

Дарени медикаменти за медицинската сестра

Уважаеми родители, учители и настоятели,

Председателят на УС на УН към 163 ОУ, господин Георги Христов, лично дари медикаменти за кабинета на медицинската сестра, които ще бъдат използвани за обработка на леки контузии на децата.

WP_20160229_002

Доклад за работата на училищния стол

Уважаеми родители, учители, настоятели,

Както знаете, УС на УН регулярно извършва проверки относно количеството и качеството на храната в училищния стол. Съгласно Рeшение №2 от 22.01.2015 г. на СОС относно работата на училищните столове, УС подготви доклад съобразно наблюденията и проверките, които е осъществил през първия учебен срок на текущата учебна година.

В заключение се установи, че храната в стола е вкусна, но количеството не отговаря на нуждите на учениците от прогимназиален етап (от V до VII клас), тъй като купичките, в които се сервира, са като за детска градина. Така, по-голямата част от децата от прогимназиален етап обядват извън училището след пети или шести час и се връщат за занималня, седми час или извънкласни дейности. Храненето с пици, дюнери и други, както и излизането от училище, не е нито здравословно, нито в полза на сигурността на децата. Така става ясно, че стопанисващата стола фирма ЕТ МАДИ – ВЕРА ГЕКОВА трябва да съблюдава не само за хигиената и вкусовите качества на храната, но и да съобрази нейното количество с възрастовите групи на учениците.

Прилагаме:

Доклад за работата на училищния стол след извършените проверки от страна на УС на УН през първи учебен срок на 2015/2016 учебна година

УН финансира създаването на кабинет по готварство в 163 ОУ

Уважаеми родители, учители и настоятели,

Упълномощен от Общото събрание на УН към 163 ОУ, УС взе решение да бъде създаден и финансиран кабинет по готварство в училището. Бяха създадени комфортни условия за работа – монтирани уреди, шкафове и инструменти за кулинарната работилница. Проектът беше с бюджет от 1000 лева, с които бяха закупени печки, хладилник, уреди за работа, съдове. Клубът по готварство се помещава в настоящия кабинет по Изобразително изкуство, където беше направен ремонт, а стаята беше преградена, за да се осигурят удобства за новата извънкласна дейност.

 

Изграждане на улица до 163-то ОУ – становище на Председателя г-н Христов,

PUP-163ou

Писмо от г-н Георги Христов (председател УС на УН) до г-н Ивайло Цеков (кмет на район Искър) изразяващо неговото становище и подкрепа за изграждане на улица до 163-то ОУ

Доклад на психолога Елка Петкова

Уважаеми родители, учители, настоятели,

Както всички знаете УН с решение на ОС назначи временно психолог в 163-то ОУ, за да бъдат подпомогнати учениците, които имат нужда от психологическа подкрепа и най-вече учениците от 2-ри В клас на нашето училище. Прилагаме по-долу докладът на психолога Елка Петкова за нейната работа с деца, родители и учители.

Доклад на психолога Елка Петкова

Има още