Месечни архиви: февруари 2015

Вашето активно участие

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В НАШИТЕ „ЕКИПИ ПО ПРИОРИТЕТИ“!

Настъпи Новата 2015 година и с нея се изправят пред нас и предизвикателствата свързани с подобряване на условията, в които учат нашите деца! Каним Ви да се присъедините към нас и да се включите в работата на Сдружение УН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“! Нашите Екипи по приоритети очакват своите нови активни участници. Моля пишете ни, в кой от тях желаете да се включите!

1. Екип по подръжката на двора

2. Екип по вътрешни ремонти

3. Екип по реклама и популяризиране на училището

4. Екип по развитието на проекти

5. Екип по извънкласни дейности на учениците

Обучение по Първа помощ

Уважаеми родители, учители, настоятели,

На 03.02.2015 г. в 163 ОУ „Черноризец Храбър“ бе проведено безплатно обучение по съвременни техники и практика в Първата помощ. Педагогическият персонал на училището премина този курс благодарение на нашия настоятел г-жа Ирина Милушева и нейните колеги! Искрено благодарим на екипа, който подготви обучението за грижата и вниманието, което те отделиха на учителите и за качественото, експертно обучение, което те получиха!

 

Покана към настоятелите за събиране на членския внос

Уважаеми участници в Сдружение УН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“, напомняве Ви че към 28.02.2015 г. изтича срока за внасяне на членския внос! Както Ви е известно, годишния размер на членския внос е 50 лв. Можете да внесете парите по банков път:

Общинска банка АД
IBAN: BG13SOMB91301049673401
BIC: SOMBBGSF

 

Включете се в нашите „Екипи по приоритети“!

Настъпи Новата 2015 година и с нея се изправят пред нас и предизвикателствата свързани с подобряване на условията, в които учат нашите деца! Каним Ви да се присъедините към нас и да се включите в работата на Сдружение УН към 163 ОУ „Черноризец Храбър“! Нашите Екипи по приоритети очакват своите нови активни участници. Моля пишете ни, в кой от тях желаете да се включите!

1. Екип по подръжката на двора

2. Екип по вътрешни ремонти

3. Екип по реклама и популяризиране на училището

4. Екип по развитието на проекти

5. Екип по извънкласни дейности на учениците

640x480_1418043107