Месечни архиви: януари 2015

Благодарим на кмета на Община Искър г-н Ивайло Цеков за монтирането на асансьор в 163 ОУ „Черноризец Храбър“

Благодарствено писмо до кмета на община Искър г-н Ивайло Цеков

                                                         

До Кмета

на

Столична община район Искър

Гн Ивайло Цеков

Република България , гр. София , п.к. 1592,
жк. „Дружба“ 1 , бул. Кръстю Пастухов“ № 18 

 

Уважаеми гн Цеков,

От името на Управителния Съвет на Училищното Настоятелство към 163 ОУ Черноризец Храбър Ви благодарим за щедростта и грижата, която проявихте като организирахте в нашето училище да бъде изграден, монтиран и пуснат асансьор, с който децата със специални образователни потребности да могат да посещават учебните часове в кабинетите на горните етажи заедно със своите съученици.

 

Желаем Ви много служебни и лични успехи!

 

 

С уважение:  Георги Христов

(председател УС на УН на 163 ОУ „Черноризец Храбър“)

София

05.12.2014 г.

Благодарим на г-н Илиян Илиев от Bulgarian Outsourcing Company за ремонта на компютърния кабинет!

Благодарствено писмо до г-н Илиян Илиев
До Управителя
на
Bulgarian Outsourcing Company
Г-н Илиян Илиев

 

Уважаеми г-н Илиев,
От името на Управителния Съвет на Училищното Настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър Ви благодарим за доброволната и безвъзмездна, експертна помощ, която ни оказахте, за да решим възникналите проблеми в компютърния кабинет на нашето училище! Благодарение на Вас нашите учители и ученици отново могат да провеждат успешно часовете по Информационни технологии.
С уважение: Георги Христов
(председател УС на УН на 163 ОУ „Черноризец Храбър“)

 

София
05.12.2014 г.